Indijanci ili američki Indijanci


Piše se Indijanci.

Suvišno je „američki Indijanci” (obično u prevodima sa zapadnih jezika, u kojima ista reč znači i Indijanac i Indijac). U srpskom jeziku pridev ima smisla samo ako se govori o severnoameričkim, srednjoameričkim odnosno južnoameričkim Indijancima.