inaugurisati ili inagurisati

 

Piše se inaugurisati.

Taj glagol preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi inaugurare.

Imenica je inauguracija, od latinskog inauguratio.