inaugurisati ili inagurisati


Piše se inaugurisati.

Taj glagol preuzet je iz latinskog jezika, u kojem on glasi inaugurare.
Imenica je inauguracija, od latinskog inauguratio.