izdaci ili izdatci


Piše se izdaci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – izdatak; izdaci
• gen. – izdatka; izdataka
• dat.-lok. – izdatku; izdacima
• ak. – izdatak; izdatke
• instr. – izdatkom; izdacima