izdaci ili izdatci


Piše se izdaci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – izdatak; izdaci
• gen. – izdatka; izdataka
• dat.-lok. – izdatku; izdacima
• ak. – izdatak; izdatke
• instr. – izdatkom; izdacima