inauguracija ili inaguracija

 

Piše se inauguracija.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi inauguratio.

Glagol je inaugurisati, od latinskog inaugurare.