inauguracija ili inaguracija

 

Piše se inauguracija.

Ta imenica, kojom se označava svečano uvođenje u dužnost, položaj, ustoličenje, potiče od latinskog inauguratio.

Glagol je inaugurisati (od latinskog inaugurare).