inauguracija ili inaguracija


Piše se inauguracija.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi inauguratio.
Glagol je inaugurisati, od latinskog inaugurare.