izvrstan ili izvrsan

 

Piše se izvrstan.

Međutim, izvrsna (a ne izvrstna), izvrsno (a ne izvrstno), izvrsni (a ne izvrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.