iznesen ili iznet


Pravilno je oboje.

Trpni pridev od glagola izneti ima dva oblika – iznesen i iznet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), odnesen i odnet (od odneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd.
>Nepravilno je iznešen (donešen, odnešen itd.).