istomišljenik ili isto mišljenik


Piše se istomišljenik.

Prefiks isto- piše se sastavljeno: istobojan, istobrojan, istoimen, istosmeran, istovetan, istovremeno, istovrstan, istoznačan itd.