istomišljenik ili isto mišljenik

 

Piše se istomišljenik.

Prefiks isto- piše se spojeno: istobojan, istobrojan, istoimen, istosmeran, istovetan, istovremeno, istovrstan, istoznačan itd.