istovrstan ili istovrsan

 

Piše se istovrstan.

Međutim, istovrsna (a ne istovrstna), istovrsno (a ne istovrstno), istovrsni (a ne istovrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.