identitet ili indentitet

 

Piše se identitet.

Od kasnolatinskog identitas, što znači istovetnost, potpuna jednakost, podudarnost.