identitet ili indentitet

 

Piše se identitet.

Od latinskog identitas, što znači istovetnost, potpuna jednakost, podudarnost.