izdan ili izdat

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Trpni pridev od glagola izdati može se graditi i nastavkom -n (izdan) i nastavkom -t (izdat).