išô ili iš’o


Piše se išô.

Oblici iz familijarnog govora išo, čito, došo, gledo, našo, poslo, stigo i sl. (= išao, čitao, došao, gledao, našao, poslao, stigao) pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): išô, čitô, došô, gledô itd.