išo ili iš’o

 

Piše se išô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora išo (= išao), došo (= došao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), reko (= rekao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): išô, došô, kazô, , našô, rekô, stigô i sl.