izuzeci ili izuzetci

 

Piše se izuzeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – izuzetak,

– gen. – izuzetka,

– dat. – izuzetku,

– aku. – izuzetak,

– vok. – izuzetak,

– ins. – izuzetkom,

– lok. – izuzetku.

U množini:

– nom. – izuzeci,

– gen. – izuzetaka,

– dat. – izuzecima,

– aku. – izuzetke,

– vok. – izuzeci,

– ins. – izuzecima,

– lok. – izuzecima.