izuzeci ili izuzetci


Piše se izuzeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – izuzetak; izuzeci
• gen. – izuzetka; izuzetaka
• dat.-lok. – izuzetku; izuzecima
• ak. – izuzetak; izuzetke
• instr. – izuzetkom; izuzecima