izuzeci ili izuzetci


Piše se izuzeci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – izuzetak; izuzeci
• gen. – izuzetka; izuzetaka
• dat.-lok. – izuzetku; izuzecima
• ak. – izuzetak; izuzetke
• instr. – izuzetkom; izuzecima