izuzeci ili izuzetci

 

Piše se izuzeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – izuzetak; izuzeci

• gen. – izuzetka; izuzetaka

• dat. – izuzetku; izuzecima

• aku. – izuzetak; izuzetke

• vok. – izuzetak; izuzeci

• ins. – izuzetkom; izuzecima

• lok. – izuzetku; izuzecima