istok ili Istok

 

Piše se i jedno i drugo.

Strane sveta pišu se malim početnim slovom: istok, zapad, sever, jug.

Ako se strane sveta upotrebe u značenju društvenopolitičkog, ekonomskog ili kulturnog prostora, pišu se velikim početnim slovom: bogati Sever i siromašni Jug, rat Severa i Juga u Americi, kriza Zapada, uticaj Istoka itd.

Bliski istok, Srednji istok, Daleki istok, Divlji zapad imaju veliko početno slovo samo u prvoj reči.