istok ili Istok

 

Piše se i jedno i drugo.

Nazivi za strane sveta pišu se malim početnim slovom: istok, zapad, sever, jug.

Kada se nazivi za strane sveta upotrebe u značenju društvenopolitičkog, odnosno istorijskog, ekonomskog i kulturnog prostora, pišu se velikim početnim slovom: bogati Sever i siromašni Jug, rat Severa i Juga u Americi, kriza Zapada, uticaj Istoka itd.

Bliski istok, Srednji istok, Daleki istok, Divlji zapad imaju veliko početno slovo samo u prvoj reči.