Egej – mitologija


Atinski kralj, Pandionov i Pilijin sin. Kad su Metionovi sinovi proterali Pandiona iz Atine, on je pobegao kralju Pili u Megaru. Tu se oženio kraljevom kćerkom Pilijom, koja mu je rodila četiri sina – Egeja, Palanta, Nisa i Lika. Posle očeve smrti, Egej je sa braćom proterao Metionove sinove iz Atike i zavladao Atinom.

Egej se ženio više puta, ali nije imao dece. Kad je upitao delfsko proročište šta je potrebno da učini da bi dobio naslednika, Pitija mu je odgovorila da ne otvara mešinu sa vinom dok ne stigne do atinskog Akropolja. Pošto mu je odgovor bio nejasan, Egej je pri povratku u Atinu svratio u Trezen da bi mu mudri kralj Pitej protumačio te zagonetne reči. Kralj je saslušao Egeja i odmah shvatio da se proročanstvo ne odnosi na mešinu vina, već na ljubav, i da će prva žena kojoj Egej pristupi roditi sina. Da bi se orodio sa atinskim kraljem, lukavi Pitej je priveo gostu svoju kćerku Etru. Kad je Egej saznao da će mu kraljeva kćerka roditi dete, on je svoj mač i sandale stavio pod jednu stenu, a Etri je naložio da sina, čim odraste, dovede do tog mesta i da ga, ako uspe da odigne stenu, pošalje u Atinu sa znamenjima koja su ispod nje skrivena. Posle Egejevog odlaska, Etra je rodila Tezeja, najvećeg atičkog heroja.

Egej je kasnije došao u sukob sa kritskim kraljem Minosom. Kritska vojska opsela je Atinu, a zemlju su pustošile nerodica i glad. Da bi spasao podanike i zemlju, Egej je, po savetu proročišta, prihvatio Minosove uslove za mir i obavezao se da šalje na Krit sedam mladića i sedam devojaka kao hranu Minotauru.


egej slika


Posle ubistva korintskog kralja Kreonta, čarobnica Medeja zatražila je utočište od Egeja, a zauzvrat mu je obećala naslednika. Egej se oženio Medejom, koja mu je rodila sina Meda. U međuvremenu je Tezej odrastao i Etra ga je, sa Egejevim mačem i sandalama, poslala u Atinu. Medeja, koja nije želela da se otac i sin prepoznaju, nagovorila je supruga da ukloni stranca. U kritičnom trenutku, kad je Tezeju već bio pripremljen pehar sa otrovom, Medejina spletka je otkrivena; sav srećan, Egej je zagrlio sina, a Medeja je morala da napusti Atinu.

Tezej nije dugo ostao uz oca; kad je došlo vreme da Atinjani po treći put pošalju na Krit sedam mladića i sedam devojaka čudovištu Minotauru, on je odlučio da im se pridruži. Pred polazak lađe, Egej je uz crno jedro, uobičajeno za tu žalosnu povorku, dao krmanošu i belo jedro, i naložio mu da ga istakne na jarbolu ako se pohod srećno završi. Tezej je, uz pomoć Minosove kćerke Arijadne, savladao Minotaura i srećno otplovio sa Krita. Kad se lađa približila Atici, sve je obuzela velika radost, tako da se ni krmanoš ni Tezej nisu setili da istaknu belo jedro. Sa visokih stena atinskog Akropolja Egej je danima osmatrao pučinu u nadi da će ugledati lađu i zagrliti sina kao pobednika. Kad je video da se luci približava lađa sa crnim jedrima, on je pomislio da je Tezej mrtav, i u očajanju se bacio u provaliju. Drugi pripovedaju da je Egej, u tuzi za sinom, skočio u more, koje je po njemu nazvano Egejskim.


egej slika1


Egejevu sudbinu obradio je Sofokle u tragediji Egej, koja nije sačuvana, ali se Egej pojavljuje kao lik u Euripidovoj drami Medeja. U likovnoj umetnosti često je prikazivan na vazama crvenofiguralnog stila, uglavnom zajedno sa Tezejem (slika iznad).


Literatura:
• Dragoslav Srejović – Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, drugo izdanje, Beograd: Srpska književna zadruga, 1987