Patroklo – mitologija


Menetijev sin, Ahilov rođak i nerazdvojni prijatelj. U starijem predanju ne pominje se ime Patroklove majke; kasnije se pripovedalo da ga je rodila Akastova kćerka Stenela, Feretova kćerka Periopida ili Pelejeva kćerka Polimela.

Patroklo je proveo rano detinjstvo u Opuntu; u igri sa astragalima, on je ubio svog druga, Amfidamantovog sina Klejtonima ili Klisonima i zbog toga je prognan. Menetije je odveo sina u Ftiju, kralju Peleju, koji je mališana očistio od ubistva. Patroklo je odrastao u društvu Pelejevog sina Ahila. Među dečacima se razvilo nežno i trajno prijateljstvo; Ahil je naučio druga da rukuje oružjem i da vida rane. Kasnije su prijatelji prosili Tindarejevu kćerku, lepu Helenu.

Kad su otpočele pripreme za Trojanski rat, Nestor i Odisej došli su u Ftiju da pozovu Ahila i Patrokla. Pred odlazak iz Ftije, Menetije je rekao sinu da je Ahil jači od njega i plemenitijeg roda, ali da će biti spreman da sluša njegove mudre savete. Patroklo je pokazao izuzetnu hrabrost već prilikom iskrcavanja u Miziji; kad je Telef potisnuo Grke ka lađama, jedini je ostao uz Ahila i zadobio teške rane. Ahil je bio zadivljen srčanošću svog prijatelja i naložio mu je da se od njega ne odvaja. Pri osvajanju Skira, Ahil je zarobio Ifidu i dao je kao dar Patroklu. Posle razaranja Lirnesa, Patroklo je nežnim rečima tešio zarobljenu Briseidu i obećao da će joj pomoći da postane zakonita Ahilova supruga. Kad se Ahil, zbog sukoba sa Agamemnonom, povukao sa bojnog polja, Patroklo je ostao uz prijatelja i napuštao ga je samo za kratko vreme, da bi mu doneo vesti sa bojišta. Patroklo je mirovao sve dok Hektor nije ugrozio grčki logor. Kad je video pometnju u grčkim redovima i najveće junake u ranama, on je, obliven suzama, stupio pred Ahila, zatražio oružje i dozvolu da povede Mirmidonce u boj. Ahil je naoružao prijatelja svojim božanskim oružjem i dopustio mu da odbije Trojance od grčkih lađa, ali mu je naredio da se ne približava trojanskim bedemima. Predvodeći Mirmidonce, Patroklo je počinio čuda na bojnom polju; ubio je veliki broj Trojanaca, među njima i Sarpedona, sina Zevsovog. Kad se približio bedemima Troje, Apolon je naveo Hektora da napadne Ahilovog prijatelja. Kad je borba otpočela, Patroklo je ubio Hektorovog kočijaša Kebriona. Junaci su tada skočili sa kola i borili su se sve dok Apolon nije udarcem ošamutio i razoružao Patrokla. Euforb je tada napao vernog Ahilovog prijatelja s leđa, a Hektor mu je zadao smrtonosni udarac. Na samrti, Patroklo je prorekao Hektoru da se i njemu bliži smrt i da će pasti od Ahilove ruke. Dok se oko Patroklovog leša vodila ljuta borba, Nestorov sin Antiloh javio je Ahilu tužnu vest o prijateljevoj smrti. Ahilov lelek za Patroklom čula je čak i Tetida u morskim dubinama. Čim je od majke dobio novo oružje (slika ispod), Ahil je jurnuo na bojno polje da se osveti ubici svog prijatelja. Kad su se Grci domogli Patroklovog leša, sunce je neubičajeno rano zašlo, i borba je prekinuta.


patroklo slika


Tetida se postarala da se Patroklov leš ne raspadne, a Briseida i Mirmidonci dugo su ga oplakivali. Patroklo je ostao nesahranjen sve dok Ahil nije ubio Hektora. Naredne noći Patroklova sen saopštila je Ahilu da će poginuti pred zidinama Troje, a zatim mu je naložila da se postara da ostanu zajedno i u smrti, da im se ostaci sahrane u istoj urni. Kad je Ahil pokušao da zagrli prijatelja, utvara je nestala. Ahil je sutradan spalio Patroklovo telo na velikoj lomači i pri tom je žrtvovao dvanaest zarobljenih trojanskih mladića, četiri konja i dva psa. Svi grčki junaci učestvovali su u takmičenjima koja su priređena povodom Patroklove smrti. Kasnije je i Ahilov pepeo položen u zlatnu Patroklovu urnu.

Patroklo je osetljiv, sažaljiv i ljubazan čovek, koji je zbog svoje dobrodušnosti i hrabrosti bio omiljen u celoj grčkoj vojsci. On je stariji od Ahila, ali razlika u godinama nije smetala da njihovo prijateljstvo postane poslovično. Kasnije se pripovedalo da je Patroklo mlađi od svog prijatelja i da ga je Ahil poučavao raznim veštinama. Neki kažu da oni nisu bili samo prijatelji već i ljubavnici. Verovalo se da su i posle smrti ostali zajedno, da Patroklo živi sa Ahilom i Antilohom na ostrvu Leuki, pri ušću Dunava.


patroklo slika1


Zbog povezanosti sa Ahilom, Patroklo je često prikazivan u likovnoj umetnosti, posebno na slikanim vazama. Najpoznatija je predstava Patrokla i Ahila na crvenofiguralnom atičkom stamnosu (rani V vek stare ere) i prikaz Ahila koji previja Patroklove rane, na crvenofiguralnoj kupi iz Vulčija (oko 500. godine stare ere).


Literatura:
• Dragoslav Srejović – Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, drugo izdanje, Beograd: Srpska književna zadruga, 1987