zaboga ili za boga


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Rečca zaboga piše se sastavljeno. Upotrebljava se u molbi, preklinjanju (npr. nemoj ga, zaboga, ponižavati), za izražavanje čuđenja, iznenađenja, negodovanja i sl. (npr. dođi, zaboga, šta čekaš) i kad se ističe prirodnost, razumljivost nečega (npr. pa, zaboga, to mu je profesija).
Odvojeno se piše u izrazima ako znaš za boga, za boga miloga i sl.