zaboga ili za boga


Piše se i jedno i drugo.

Rečca zaboga se piše spojeno. Upotrebljava se u molbi, preklinjanju (npr. nemoj ga, zaboga, ponižavati), za izražavanje čuđenja, iznenađenja, negodovanja i sl. (npr. dođi, zaboga, šta čekaš) i kad se ističe prirodnost, razumljivost nečega (npr. pa, zaboga, to mu je profesija).
Odvojeno se piše u izrazima ako znaš za boga, za boga miloga i sl.