zraci ili zrakovi

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice zrak je zraci (zraci-zraka-zracima-zrake-zraci-zracima-zracima) ili zrakovi (zrakovi-zrakova-zrakovima-zrakove-zrakovi-zrakovima-zrakovima).