zraci ili zrakovi


Pravilno je oboje.

Imenice zrak ima i kraću množinu (nom. zraci, gen. zraka, dat.-instr.-lok. zracima, ak. zrake) i dužu množinu (nom. zrakovi, gen. zrakova, dat.-instr.-lok. zrakovima, ak. zrakove).