završeci ili završetci

 

Piše se završeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – završetak; završeci

• gen. – završetka; završetaka

• dat. – završetku; završecima

• aku. – završetak; završetke

• vok. – završetak; završeci

• ins. – završetkom; završecima

• lok. – završetku; završecima