završeci ili završetci


Piše se završeci.

Suglasnik t gubi se ispred slivenog suglasnika c (zato što taj glas u prvom svom delu sadrži elemente glasa t).
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – završetak; završeci
• gen. – završetka; završetaka
• dat.-lok. – završetku; završecima
• ak. – završetak; završetke
• instr. – završetkom; završecima