završeci ili završetci

 

Piše se završeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.

U jednini:

– nom. – završetak,

– gen. – završetka,

– dat. – završetku,

– aku. – završetak,

– vok. – završetak,

– ins. – završetkom,

– lok. – završetku.

U množini:

– nom. – završeci,

– gen. – završetaka,

– dat. – završecima,

– aku. – završetke,

– vok. – završeci,

– ins. – završecima,

– lok. – završecima.