završeci ili završetci


Piše se završeci.

Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavanje suglasničke grupe (gubljenje suglasnika) radi lakšeg izgovora reči. Glas c sliven je od glasova t i s, pa se t gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – završetak; završeci
• gen. – završetka; završetaka
• dat.-lok. – završetku; završecima
• ak. – završetak; završetke
• instr. – završetkom; završecima