zamerci ili zamerki


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice zamerka glase zamerci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi zamerki (pored zameraka).