zvuci ili zvukovi


Pravilno je oboje.

Imenice zvuk ima i kraću množinu (nom. zvuci, gen. zvuka, dat.-instr.-lok. zvucima, ak. zvuke) i dužu množinu (nom. zvukovi, gen. zvukova, dat.-instr.-lok. zvukovima, ak. zvukove).