zaglupeti ili zaglupiti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti.
Glagol zaglupiti znači učiniti (nekoga) glupim.