zaglupeti ili zaglupiti


Piše se i jedno i drugo.

Glagol zaglupeti znači postati glup, oglupeti.
Glagol zaglupiti znači učiniti glupim.