zanavek ili za navek


Piše se zanavek.

To je prilog koji znači za večita vremena, zauvek; uvek, večito: zanavek ćeš mi biti drag.