zasad(a) ili za sad(a)


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog zasad(a), koji znači u ovo vreme, u ovom trenutku, ovog časa, piše se sastavljeno: zasad(a) se dobro snalaziš.
Odvojeno se piše spoj predloga za i priloga sad(a) kad je naglašena (vremenska) namena, u smislu za ovaj momenat, za izvesno vreme: nešto za sad(a), a nešto za kasnije.