zanemarljiv ili zanemarujući

 

Piše se i jedno i drugo.

Zanemarljiv je pridev koji znači nebitan, nevažan, neznatan: razlike postoje, ali su zanemarljive.

Zanemarujući je glagolski prilog sadašnji od glagola zanemarivati: radila je veoma pažljivo ne zanemarujući ni najmanji detalj. Često se pogrešno upotrebljava kao pridev (nepravilno je u zanemarujućim količinama, treba u zanemarljivim količinama).