zanemarljiv ili zanemarujući


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Zanemarljiv je pridev koji znači nebitan, nevažan, neznatan: razlike postoje, ali su zanemarljive.
Zanemarujući je glagolski prilog sadašnji od glagola zanemarivati: radila je veoma pažljivo ne zanemarujući ni najmanji detalj. Često se pogrešno upotrebljava kao pridev (nepravilno je u zanemarujućim količinama, treba u zanemarljivim količinama).