zarastao ili zarasao


Piše se zarastao.

Međutim, zarasla (ne zarastla), zaraslo (ne zarastlo), zarasli (ne zarastli), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stl (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.
Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.