zarastao ili zarasao

 

Piše se zarastao.

Međutim, zarasla (a ne zarastla), zaraslo (a ne zarastlo), zarasli (a ne zarastli), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stl (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.