zapadnonemački ili zapadno-nemački


Piše se zapadnonemački.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se sastavljeno: fruškogorski, istočnoevropski, južnokorejski, latinoamerički, severnoamerički itd.