zdesna ili s desna


Piše se zdesna.

To je prilog koji znači s desne strane. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti (bezvučno s ispred zvučnog d prelazi u svoj zvučni parnjak z).
Prilog sleva, koji znači s leve strane, takođe se piše sastavljeno.