zasuči ili zasuci


Piše se zasuči.

Imperativ od glagola zasukati glasi zasuči, zasučimo, zasučite (ne zasuci, zasucimo, zasucite).
Oblici prezenta: zasučem, zasučeš, zasuče, zasučemo, zasučete, zasuču.
Za određivanje oblika imperativa treba poći od trećeg lica množine prezenta. Ako se ono završava na -u (zasuču), nastavci za imperativ su -i, -imo, -ite, pri čemu se završni samoglasnik trećeg lica množine prezenta izostavlja.