zečić ili zeka


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Zečić je deminutiv od imenice zec.
Zeka je hipokoristik od imenice zec.