znački ili značci


Piše se znački.

U dativu i lokativu jednine od imenice značka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine takođe glasi znački (pored značaka).