zeleneti ili zeleniti


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Glagol zeleneti znači postajati zelen, dobijati zelenu boju.
Glagol zeleniti znači činiti (nešto) zelenim, bojiti u zelenu boju.