zeleneti ili zeleniti

 

Piše se i jedno i drugo.

Glagol zeleneti znači postajati zelen, dobijati zelenu boju.

Glagol zeleniti znači činiti (nešto) zelenim, bojiti u zelenu boju.