zalij ili zali


Piše se zalij.

Imperativ od glagola zaliti (prvo lice jednine prezenta: zalijem) glasi zalij, zalijmo, zalijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.