zalij ili zali

 

Piše se zalij.

Imperativ od glagola zaliti glasi zalij-zalijmo-zalijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (zalijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.