zarasla ili zarastla


Piše se zarasla.

Radni pridev od glagola zarasti glasi zarastao, zarasla, zaraslo, zarasli, zarasle, zarasla. Suglasnička grupa stl uprošćava se u sl u jednini ženskog i srednjeg roda i u množini sva tri roda.
Kada se t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), ta grupa se uprošćava (ispadanjem t) radi lakšeg izgovora.