znaci ili znakovi


Pravilno je oboje.

Imenice znak ima i kraću množinu (nom. znaci, gen. znaka, dat.-instr.-lok. znacima, ak. znake) i dužu množinu (nom. znakovi, gen. znakova, dat.-instr.-lok. znakovima, ak. znakove).