zauvek ili za uvek


Piše se zauvek.

To je prilog koji znači za sva vremena, zasvagda; trajno, stalno: nećeš zauvek biti mlad.