zavisan ili zavistan


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev zavisan (zavisna, zavisno) izveden je od glagola zavisiti i znači koji zavisi od nekoga ili nečega, nesamostalan, podređen: on je još zavisan od svojih roditelja (zavisi od njih, pomažu mu).
Pridev zavistan (zavistna, zavistno) izveden je od imenice zavist i znači kome tuđi uspeh i sreća izazivaju zavist, pun zavisti, zavidljiv: on je veoma zavistan na tuđi uspeh (oseća zavist, obuzet je zlobom zbog nečijeg uspeha).
Umesto zavistan, da bi se izbegla eventualna zabuna, može se upotrebiti pridev zavidan (zavidna, zavidno).