zavisan ili zavistan

 

Piše se i jedno i drugo.

Pridev zavisan (zavisan-zavisna-zavisno) izveden je od glagola zavisiti i znači koji zavisi od koga, nesamostalan: on je još zavisan od svojih roditelja (zavisi od njih, pomažu mu).

Pridev zavistan (zavistan-zavistna-zavistno) izveden je od imenice zavist i znači kome tuđi uspeh i sreća izazivaju zavist, pun zavisti, zavidljiv: on je veoma zavistan na tuđi uspeh (oseća zavist, obuzet je zlobom zbog nečijeg uspeha).

Umesto zavistan, da bi se izbegla eventualna zabuna, može se upotrebiti pridev zavidan (zavidna, zavidno).