adsorpcija ili apsorpcija

 

Piše se i jedno i drugo.

Adsorpcija (od latinskog adsorptio), u hemiji, predstavlja sposobnost čvrstog tela da za svoju površinu veže gas, paru ili tečnost.

Apsorpcija (od latinskog absorptio), u hemiji i fizici, jeste upijanje, usisavanje supstanci, materija čitavom masom neke materije (a ne samo njenom površinom).