adsorpcija ili apsorpcija


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Adsorpcija (od latinskog adsorptio), u hemiji i fizici, predstavlja sposobnost čvrstog tela da za svoju površinu veže gas, paru ili tečnost.
Apsorpcija (od latinskog absorptio), u hemiji i fizici, jeste upijanje, usisavanje gasa, pare ili tečnosti čitavom masom neke materije u čvrstom stanju (a ne samo njenom površinom).