alfa zraci ili alfa-zraci


Piše se alfa zraci.

Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni simbol umesto simbola upotrebi reč, piše se odvojeno: beta zraci, gama zraci, iks zraci, atomska bomba, hidrogenska bomba itd.
Spojevi čija je prva sastavnica jednoslovni simbol pišu se sa crticom: α-zraci, β-zraci, γ-zraci, x-zraci, A-bomba, H-bomba, F-dur, f-mol, g-žica, L-profil, T-profil itd.
Prilagođeno pisanje (sa spelovanjem jednoslovnog simbola) takođe se piše sa crticom: Ha-bomba, Ef-dur, ef-mol, ge-žica, El-profil, Te-profil, Be-vitamin, Ce-vitamin itd.