aktualan ili aktuelan

 

Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev aktuelan.

Imenica je aktualnost i (običnije) aktuelnost.