aktualan ili aktuelan


Pravilno je oboje, s tim što je običniji oblik aktuelan.

Imenica je aktualnost i (običnije) aktuelnost.