artikal ili artikl

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kl u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – artik(a)l,

– gen. – artikla,

– dat. – artiklu,

– aku. – artik(a)l,

– vok. – artikle,

– ins. – artiklom,

– lok. – artiklu.

U množini:

– nom. – artikli,

– gen. – artikala,

– dat. – artiklima,

– aku. – artikle,

– vok. – artikli,

– ins. – artiklima,

– lok. – artiklima.