artikal ili artikl

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kl u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – artik(a)l; artikli

• gen. – artikla; artikala

• dat. – artiklu; artiklima

• aku. – artik(a)l; artikle

• vok. – artikle; artikli

• ins. – artiklom; artiklima

• lok. – artiklu; artiklima