artikal ili artikl

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kl u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – artik(a)l; artikli
• gen. – artikla; artikala
• dat. – artiklu; artiklima
• ak. – artik(a)l; artikle
• vok. – artikle; artikli
• instr. – artiklom; artiklima
• lok. – artiklu; artiklima