akta ili akti ili aktovi


Piše se i jedno i drugo i treće.

Imenica akt ima tri značenja: službeni spis, dokument (množina akta), delo, čin, postupak (množina akti) i umetnička slika (ili skulptura) koja prikazuje nago ljudsko telo (množina aktovi).