akta ili akti ili aktovi

 

Piše se i jedno i drugo i treće.

Imenica akt ima tri značenja: službeni spis, dokument (množina je akta), delo, čin, postupak (množina je akti) i umetnička slika (ili skulptura) koja prikazuje nago ljudsko telo (množina je aktovi).