amfiteatar ili anfiteatar


Piše se amfiteatar.

To je složenica od grčkih reči ámphi (sa obe strane, okolo) i théatron (gledalište).