Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci

 

Piše se i jedno i drugo.

Angloamerikanci su Amerikanci engleskog porekla i jezika.

Anglo-Amerikanci su Englezi i Amerikanci (zbirno i autonomno uzeto).

Isto tako, prema značenju imenica pišu se prisvojni pridevi angloamerički i anglo-američki.