Angloamerikanci ili Anglo-Amerikanci


Piše se i jedno i drugo.

Angloamerikanci su Amerikanci engleskog porekla i jezika.
Anglo-Amerikanci su Englezi i Amerikanci (zbirno i autonomno uzeto).
Isto tako, prema značenju imenica pišu se prisvojni pridevi angloamerički i anglo-američki.