argumenat ili argument

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti.

U jednini:

– nom. – argumen(a)t,

– gen. – argumenta,

– dat. – argumentu,

– aku. – argumen(a)t,

– vok. – argumente,

– ins. – argumentom,

– lok. – argumentu.

U množini:

– nom. – argumenti,

– gen. – argumenata,

– dat. – argumentima,

– aku. – argumente,

– vok. – argumenti,

– ins. – argumentima,

– lok. – argumentima.