agnostik ili ateista


Piše se i jedno i drugo.

Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.
Ateista je onaj koji ne veruje u postojanje boga, bezbožnik.