agnostik ili ateista

 

Piše se i jedno i drugo.

Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.

Ateist(a) je onaj koji ne veruje u postojanje boga, bezbožnik.