agnostik ili ateista


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li bog postoji.
Ateista je onaj koji ne veruje u postojanje boga, bezbožnik.