agnostik ili ateista

 

Piše se i jedno i drugo.

Agnostik je onaj koji smatra da je nemoguće znati da li Bog postoji.

Ateist(a) je onaj koji ne veruje u postojanje Boga, bezbožnik.