akumulator ili akomulator

 

Piše se akumulator.

Ta imenica preuzeta je iz latinskog jezika, u kojem ona glasi accumulator.