akumulator ili akomulator

 

Piše se akumulator.

Ta imenica, kojom se označava naprava za skupljanje i nagomilavanje električne energije, potiče od latinskog accumulator.