aparthejd ili aparhejd

 

Piše se aparthejd.

Ta imenica, kojom se označava politika rasne segregacije i diskriminacije, potiče od afrikanskog apartheid.