apsorpcija ili absorpcija

 

Piše se apsorpcija.

Od latinskog absorptio, što znači usisavanje, upijanje, primanje u sebe.

U latinskom se piše sa b, ali se u srpskom, nakon jednačenja suglasnika u prefiksu ab- (zvučno b ispred bezvučnog s prelazi u svoj bezvučni parnjak p), piše sa p.

Isto tako, apsorbat, apsorbent, apsorbovati, apsorpcioni.