aoristni ili aorisni


Piše se aoristni.

Glas t se čuva u pridevima od stranih osnova (to je slučaj odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. t se ne gubi iz suglasničke grupe stn): azbestni, karstni, kontrastni, protestni itd.
Jedino za pridev robustni može se dozvoliti i pisanje robusni, budući da on nije, kao ostali pridevi, izveden od imenice sa st u osnovi.
Čuva se stn i u domaćem prstni (prema prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (prema prsa).