aoristni ili aorisni


Piše se aoristni.

Suglasnička grupa stn ostaje nepromenjena u svim oblicima prideva stranog porekla (kao što su azbestni, karstni, kontrastni, protestni itd.): aoristni, aoristna, aoristno.
Čuva se stn i u domaćem prstni (izvedeno od prst) da ne bi došlo do mešanja sa prsni (izvedeno od prsa).