auta ili auti


Pravilno je oboje.

Imenica auto (skraćeni oblik od automobil) u jednini je muškog roda: taj auto je veoma brz. Množina je obično srednjeg roda, auta, može biti i muškog roda, auti, ali je bolje upotrebiti puni oblik automobili.